Swift

Програма навчання

Програма курсу IOS:

- Введення;

- Коротка історія розвитку мов програмування;

- Коротка історія компанії Apple, і чому слід вивчати програмування під iPhone / IPad;

- Введення в Swift;

- Перерахування ключових відмінностей від мов Java і C + +;

- Знайомство з середовищем XCode 8. Як завантажити, встановити і запустити;

- Знайомство з основними вікнами середовища.;

- Консольний додаток Hello World.

Типи даних:

- Типи даних в Swift;

- Оголошення змінних і їх ініціалізація;

- Константи і змінні;

- Основні оператори: арифметичні, логічні, унарні, бінарні, тернарні;

- Пояснення загальної етимології булевих і числових типів даних;

- Робота з символами і рядками;

- String і її креатори (без пояснення принципів ООП);

- Способи форматування строкових даних;

Управління процесом виконання програми:

- Основи процедурного програмування;

- Розгалуження і основні логічні оператори, правила складання логічних виразів;

- Цикли та їх різновиди;

- Оголошення функції;

- Розгалуження (в коді);

- Хороші і погані назви (Pascal and Camel casing);

- Рекурсія;

- Включення інших виконуваних файлів за допомогою утиліти import;

- Складання консольної програми яка використовує всі пройдені конструкції мови.

Вступ до управління пам'яттю і ООП:

- Поняття структури та способи звернення до даних в ній;

- Вступ до управління пам'яттю;

- Пояснення виконання середовища і її відмінність від класичних компіляторів;

- Ключові слова init deinit;

- Класи і об'єкти;

- Конструктор об'єкта;

- Поняття порожнього посилання на об'єкт і особливості роботи з ним у Swift.

Просунуте ООП:

- Інкапсуляція;

- Спадкування;

- Поліморфізм;

- Методи класу і методи примірника;

- Поняття угод конструктора і деструктора;

- Поняття категорії та протоколу;

- Приховування функції і модифікаторів доступу всередині категорії.

Просунуте ООП і керування пам'яттю:

- Угоди мови про найменуваннях функції і класу;

- Розширене пояснення механізму підрахунку посилань;

- Класичні колекції;

- Навігація всередині колекцій;

- Робота з файлами;

- Поняття серіалізації. Збереження і читання даних масиву в файл;

- Шаблони програмування.

Знайомство з середовищем COCOA:

- Середовище COCOA;

- Шаблони Delegate і Singleton як основний шаблон середовища Cocoa;

- Основні класи середовища;

- Докладніше в рядках і класі String;

- Поняття селектора;

- Поняття KVO (підхід до програмування ключ / значення);

- Розсилка широкомовних повідомлень за допомогою NotificationCenter;

- Спостерігач і KVO;

- Введення у віконні додатки;

- Основні типи інтерфейсу користувача.

Закріплення пройденого:

- Редактор інтерфейсу;

- Що таке nib/xib файл.

Емулятор iPhone / IPad:

- Основні класи користувача інтерфейсу iPhone;

- Поняття про MVC;

- Таблиці як каркас для побудови інтерфейсу і клас UITableView.

Контроль навігації UINavigationControler:

- Написання простого додатка зберігання рецептів під iPhone;

- Налагодження і пошук витоків пам'яті.

Знайомство з жестами

- Типи жестів;

- Взаємодія жестів між собою;

- Приміри використання жестів с іншими елементами UI.

Знайомство з CoreAnimation

- Анімація і програмне малювання;

- Створення своїх контролів.

Знайомство з MapKit

- CoreLocation та її взаємодія з картою;

- Малювання на карті;

- Створення додатку з картою.

Висновок.

Вартість

Кількість занять

16

Кількість академ. Годин

32

Ціна індивідуального курсу

30000

ціна групового курсу

8000

Онлайн запис


Відео

Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×