Ruby

Часто курси Ruby не розділяють від курсів Ruby on Rails, так як занадто близькі вони один від одного. Всі подібні навчальні програми орієнтовані на ефективну і просту розробку веб-додатків. Додатками на Ruby on Rails можуть бути як звичайні сайти, так і багатофункціональні соціальні мережі та інтернет-магазини. Курси безпосередньо мови Ruby, присвячені вивченню синтаксису, типів даних і головних бібліотек. Знання мови є основою для проходження навчальної програми Ruby on Rails. Навчання фреймворку Ruby on Rails включає в себе всі кроки побудови програми – починаючи з правильного встановлення і закінчуючи підсумковою роботою у вигляді свого веб-додатку.

Програма навчання

Введення:

- Мова програмування Ruby, її особливості та місце серед інших мов програмування;

- Змінні і константи;

- Синтаксис основних керуючих конструкцій мови Ruby: розгалуження, цикли, винятки.

Особливі можливості Ruby:

- Рядки та регулярні вирази;

- Масиви та списки;

- Хеші;

- Блоки;

- Символи.

Об'єктно-орієнтоване програмування:

- Побудова класів на мові Ruby;

- Методи, властивості і дані;

- Рівні доступу до членів класу;

- Успадкування. Базові та похідні класи;

- Доповнення класу;

- Модулі;

- Домішки.

Базовий додаток Ruby On Rails:

- Система RubyGems;

- Структура програми Ruby on Rails;

- Створення нового проекту Rails;

- WEB-сервер Mongrel;

- Контролер.

Представлення:

- Структура представлення;

- Основні команди подання;

- Розкладки уявлень (макети).

Модель:

- Структура моделі;

- Валідатори.

Форми:

- Структура форми;

- Параметри форми;

- Обробка даних форми;

- Практичні роботи;

- Висновок.

Вартість

Кількість занять

16

Кількість академ. Годин

32

Ціна індивідуального курсу

20000

ціна групового курсу

6500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×