Основи програмування

Основи програмування – це безкоштовний курс, програма якого спеціально розроблена для людей без попереднього досвіду у сфері програмування.

Головний акцент ставиться саме на практичні заняття, тому кожен слухач курсу окрім необхідної теорії розпочинає безпосередньо програмувати – самостійно створює цикли, масиви та алгоритми для вирішення конкретних завдань.

Окрім того курс Основи програмування дає змогу усвідомити різницю між різними мовами програмування, завдяки чому Ви зможете обрати той напрямок із світу ІТ технологій, який підходить саме Вам.

Відбір на курс здійснюється на конкурсній основі.

Кількість місць в групах обмежена.

Для участі у конкурсі необхідно:

1) Заповнити заявку з контактними даними тут.
2) Написати в заявці мотиваційний лист від 500 до 1000 слів, в якому розказати:
– що вас спонукало до навчання на курсі?
– як ви плануєте використати отримані на курсі знання?

970-x-250 copy copy

Програма навчання

Вступ:

- Що таке React;

- Sample app;

- Плюси і мінуси використання React;

- Альтернативи;

- Single page application.

ES6:

- “let” і “const”;

- Arrow functions;

- Модулі (export/import);

- Класи;

- Spread & Rest оператори;

- Destructuring.

Особливості та синтаксис (ч.1):

- Побудова середовища;

- Dependency management;

- Bundler;

- Compiler;

- Dev server;

- C

- reate React App (огляд згенерованого проекту);

- Що таке JSX;

- Component;

- Що таке компонента;

- Шляхи створення компоненти;

- Functional Component;

- Повторне використання компонент.

Особливості та синтаксис (ч.2):

- Динамічне виведення контенту;

- Props і State;

- Stateless vs Stateful Components;

- Обробка івентів;

- Reference і Binding;

- Стилізація компоненти.

Виведення масивів даних:

- Умовний рендер (Conditional rendering);

- Виведення масивів даних;

- State (State should be immutable);

- Keys;

- Гнучкість (Flexibility).

Стилізація компонент:

- Проблеми стилізації компонент;

- Динамічна задання стилів;

- Динамічна задання класів;

- Radium.

Advanced React (ч.1):

- Архітектура аплікації;

- Розбиття на компоненти;

- Stateless vs Stateful Components;

- Component Lifecycle;

- Pure Components.

Advanced React (ч.2):

- Як React оновлює дерево компонент;

- React's DOM Updating Strategy;

- Returning Adjacent Elements (React 16+);

- Higher Order Components (HOCs);

- How to pass unknown props in React;

- Правильне використання setState;

- Props validation;

- References ("ref");

- Ref API (React 16.3);

- The Context API (React 16.3);

- Updated Lifecycle Hooks (React 16.3);

- Узагальнення.

Http / Ajax / Axios:

- Fetch fake data from the https://reqres.in/;

- Http Requests in React;

- GET та рендер витягнутих даних;

- Post;

- Interceptors;

- Axios (Global and Instances).

Routing:

- Роутинг і SPAs ;

- Links;

- react-router vs react-router-dom;

- Rendering Routes;

- Переключення між сторінками;

- Routing-Related Props;

- "withRouter" HOC;

- Absolute vs Relative Paths;

- Стилізація активного роута;

- Route Parameters;

- Query Parameters;

- Nested Routes;

- 404.

Forms and Validation:

- Для чого потрібна валідація;

- Конфігурація форми;

- Dynamic Input Component;

- Form Submission;

- Custom Form Validation;

- Error Messages.

Redux:

- Що таке State і складність його менеджменту;

- Redux Flow;

- Reducer and Store (pure functions/immutability);

- Dispatching Actions;

- Subscriptions;

- Підключення Redux;

- Dispatching Actions з компоненти;

- Передача і отримання даних за допомогою Action’ів;

- Immutable update patterns;

- Multiple Reducers;

- State Types;

- Узагальнення.

Authentication:

- Fake auth using https://reqres.in/ ;

- Authentication in Single Page Applications;

- Auth Form with Redux;

- Tokens;

- Registration;

- Login;

- Logout;

- Spinner;

- Доступ до захищених ресурсів;

- Перенаправлення користувачів;

- Persistent Auth State (using localStorage);

- App security;

- Узагальнення.

Написання тестів:

- Для чого потрібне тестування;

- Види тестування. Піраміда тестів;

- Що тестувати;

- Testing Tools;

- Testing Components;

- Jest & Enzyme;

- Testing Containers;

- How to Test Redux.

Deployment:

- Deployment Steps;

- Building the Project (Optimize and generate the build artifacts);

- Building the Project;

- Deploying on Firebase.

Вартість

Кількість занять

16

Кількість академ. Годин

32

ціна групового курсу

6 500

Відео

Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×