Проведи карантин з користю! Знижка на онлайн курси 45% Детальніше

React

Програма навчання

Вступ:

- Що таке React;

- Sample app;

- Плюси і мінуси використання React;

- Альтернативи;

- Single page application.

ES6:

- “let” і “const”;

- Arrow functions;

- Модулі (export/import);

- Класи;

- Spread & Rest оператори;

- Destructuring.

Особливості та синтаксис (ч.1):

- Побудова середовища;

- Dependency management;

- Bundler;

- Compiler;

- Dev server;

- Create React App (огляд згенерованого проекту);

- Що таке JSX;

- Component;

- Що таке компонента;

- Шляхи створення компоненти;

- Functional Component;

- Повторне використання компонент.

Особливості та синтаксис (ч.2):

- Динамічне виведення контенту;

- Props і State;

- Stateless vs Stateful Components;

- Обробка івентів;

- Reference і Binding;

- Стилізація компоненти.

Виведення масивів даних:

- Умовний рендер (Conditional rendering);

- Виведення масивів даних;

- State (State should be immutable);

- Keys;

- Гнучкість (Flexibility).

Стилізація компонент:

- Проблеми стилізації компонент;

- Динамічна задання стилів;

- Динамічна задання класів;

- Radium.

Advanced React (ч.1):

- Архітектура аплікації;

- Розбиття на компоненти;

- Stateless vs Stateful Components;

- Component Lifecycle;

- Pure Components.

Advanced React (ч.2):

- Як React оновлює дерево компонент;

- React's DOM Updating Strategy;

- Returning Adjacent Elements (React 16+);

- Higher Order Components (HOCs);

- How to pass unknown props in React;

- Правильне використання setState;

- Props validation;

- References ("ref");

- Ref API (React 16.3);

- The Context API (React 16.3);

- Updated Lifecycle Hooks (React 16.3);

- Узагальнення.

Http / Ajax / Axios:

- Fetch fake data from the https://reqres.in/;

- Http Requests in React;

- GET та рендер витягнутих даних;

- Post;

- Interceptors;

- Axios (Global and Instances).

Routing:

- Роутинг і SPAs ;

- Links;

- react-router vs react-router-dom;

- Rendering Routes;

- Переключення між сторінками;

- Routing-Related Props;

- "withRouter" HOC;

- Absolute vs Relative Paths;

- Стилізація активного роута;

- Route Parameters;

- Query Parameters;

- Nested Routes;

- 404.

Forms and Validation:

- Для чого потрібна валідація;

- Конфігурація форми;

- Dynamic Input Component;

- Form Submission;

- Custom Form Validation;

- Error Messages.

Redux:

- Що таке State і складність його менеджменту;

- Redux Flow;

- Reducer and Store (pure functions/immutability);

- Dispatching Actions;

- Subscriptions;

- Підключення Redux;

- Dispatching Actions з компоненти;

- Передача і отримання даних за допомогою Action’ів;

- Immutable update patterns;

- Multiple Reducers;

- State Types;

- Узагальнення.

Authentication:

- Fake auth using https://reqres.in/ ;

- Authentication in Single Page Applications;

- Auth Form with Redux;

- Tokens;

- Registration;

- Login;

- Logout;

- Spinner;

- Доступ до захищених ресурсів;

- Перенаправлення користувачів;

- Persistent Auth State (using localStorage);

- App security;

- Узагальнення.

Написання тестів:

- Для чого потрібне тестування;

- Види тестування. Піраміда тестів;

- Що тестувати;

- Testing Tools;

- Testing Components;

- Jest & Enzyme;

- Testing Containers;

- How to Test Redux.

Deployment:

- Deployment Steps;

- Building the Project (Optimize and generate the build artifacts);

- Building the Project;

- Deploying on Firebase.

Вартість

Кількість занять

16

Кількість академ. Годин

32

Ціна індивідуального курсу

20 000

ціна групового курсу

6 500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×