Objective C

Objective C. Рівень 1. Програмування під iPhone і IPad. Для кого? Початкових знань у програмуванні (у тому числі в програмуванні для пристроїв Apple) не потрібно. Необхідна наявність комп’ютера, або ноутбука Apple. Чому ви навчитеся? Курс включає в себе всі базові поняття. Після закінчення курсу випускник зможе розробляти прості програми для iPhone або IPad і матиме надійний фундамент для подальшого розвитку. Професійна література з програмування додатків і інтерфейсу стане доступна для розуміння, так як всі базові поняття мови і стандартні фреймворки будуть розглянуті в курсі. Статус після закінчення курсу: junior developer

Програма навчання

Програма курсу Objective C:

- Введення;

- Коротка історія розвитку мов програмування;

- Коротка історія компанії Apple, і чому слід вивчати програмування під iPhone / IPad;

- Введення в Objective C;

- Перерахування ключових відмінностей від мов Java і C + +;

- Знайомство з середовищем XCode4. Як завантажити, встановити і запустити;

- Знайомство з основними вікнами середовища.;

- Поняття файлу заголовка і файлу тіла програми. Main - головна функція в додатку;

- Консольний додаток Hello World.

Типи даних:

- Типи даних в C і Objective C

- Оголошення змінних і їх ініціалізація;

- Константи і ключове слово #define;

- Оголошення typedef;

- Основні оператори: арифметичні, логічні, бітові, рядкові;

- Пояснення загальної етимології булевих і числових типів даних;

- Робота з символами і рядками;

- NSString і її креатори (без пояснення принципів ООП);

- Способи форматування строкових даних;

- Функція NSLog.

Управління процесом виконання програми:

- Основи процедурного програмування;

- Розгалуження і основні логічні оператори, правила складання логічних виразів;

- Цикли та їх різновиди;

- Оголошення функції;

- Розгалуження (в коді);

- Хороші і погані назви;

- Рекурсія;

- Включення інших виконуваних файлів за допомогою утиліти;

- #include;

- Складання консольної програми яка використовує всі пройдені конструкції мови.

Вступ до управління пам'яттю і ООП:

- Поняття структури та способи звернення до даних в ній;

- Вступ до управління пам'яттю;

- Пояснення виконання середовища і її відмінність від класичних компіляторів;

- Ключові слова alloc, release, retain;

- Класи і об'єкти;

- Конструктор об'єкта;

- Поняття порожнього посилання на об'єкт і особливості роботи з ним у Objective C.

Просунуте ООП:

- Інкапсуляція;

- Спадкування;

- Поліморфізм;

- Методи класу і методи примірника;

- Поняття властивостей об'єкта і ключові слова @property и @synthesize;

- Поняття угод конструктора і деструктора;

- Пояснення способу звільнення даних усередині об'єкту і функції dealloc;

- Поняття категорії та протоколу;

- Приховування функції і модифікаторів доступу всередині категорії.

Просунуте ООП і керування пам'яттю:

- Угоди мови про найменуваннях функції і класу;

- Розширене пояснення механізму підрахунку посилань;

- Класичні колекції;

- Оболонки в Objective C;

- Навігація всередині колекцій;

- Коротке пояснення формату XML і його роль у Objective C;

- Робота з файлами;

- Поняття серіалізації. Збереження і читання даних масиву в файл;

- Шаблони програмування.

Знайомство з середовищем COCOA:

- Середовище COCOA;

- Шаблони Delegate і Singleton як основний шаблон середовища Cocoa;

- Основні класи середовища та їх діаграма;

- Докладніше в рядках і класі NSString;

- Пояснення роботи з повідомленнями;

- Поняття селектора;

- Поняття KVO (підхід до програмування ключ / значення);

- Розсилка широкомовних повідомлень за допомогою NSNotificationCenter;

- Спостерігач і KVO;

- Введення у віконні додатки;

- Основні типи інтерфейсу користувача.

Закріплення пройденого:

- Редактор інтерфейсу;

- Що таке nib файл.

Емулятор iPhone / IPad:

- Основні класи користувача інтерфейсу iPhone;

- Поняття про MVC;

- Таблиці як каркас для побудови інтерфейсу і клас UITableView.

Контроль навігації UINavigatorControl:

- Написання простого додатка зберігання рецептів під iPhone;

- Налагодження і пошук витоків пам'яті.

Інформація для самостійного навчання.

Висновок.

Вартість

Кількість занять

16

Кількість академ. Годин

32

Ціна індивідуального курсу

20000

ціна групового курсу

6500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×