MySQL

Курси MySQL призначені для програмістів бажаючих познайомитися з мистецтвом проектування баз даних в теорії і на практиці. Після цього курсу Ви зможете не просто самостійно проектувати і використовувати бази даних, але й робити це розумно й ефективно. У світі сучасного промислового програмування програміст, який не володіє SQL – це нонсенс (за винятком рідкісних випадків достатньо вузької спеціалізації). В курсі розглянуті питання теорії баз даних, мови SQL як засобу взаємодії з БД, прийомів правильного проектування БД і складання запитів. Практична частина курсу заснована на сервері MySQL, що робить курс особливо цінним для початківців веб-програмістів.

Програма навчання

Вступ, реляційні бази даних:

Що таке база даних;

Що таке реляційна база даних;

Таблиці;

Приклади найпростіших БД;

Мова SQL як засіб роботи з реляційною БД;

Приклади коду на мові SQL (створення, створювати, видаляти, вибирати, оновлювати, вставляти, видаляти);

Стандарт ANSI-SQL;

Короткий огляд основних діалектів SQL (MSSQL, Oracle, MySQL, SQLite).

Знайомство з MySQL:

Роль MySQL в розробці Web-Проектів;

Денвер як найпростіше рішення;

Клієнтські програми для роботи з MySQL (PhpMyAdmin, HeidiSQL, MySQL)

Користувачі і права.

Основні принципи проектування таблиць:

Одна таблиця - одна сутність;

Ключ кандидат;

Первинний ключ;

Зовнішній ключ;

Типи зв'язків;

Зв'язок «Один-до-багатьох";

Зв'язок «Один-до-одного";

Зв'язок «Багато-до-багатьох";

Нормальні форми;

ER-діаграми.

Введення в SQL:

Як працює SQL;

Структура SQL;

Управління структурою даних на SQL (DDL);

Робота з базами даних;

Робота з таблицями;

Кодування та алгоритми порівняння;

Типи даних SQL;

Основні типи даних;

Вибір типів даних полів таблиць;

Особливе значення NULL;

Управління даними на SQL (DML);

Вставка;

Видалення;

Оновлення;

Вибірка даних;

Оператор Select;

Вибір полів;

Операції над полями;

Аліаси;

Видалення дублікатів;

Сортування;

Об'єднання;

Обмеження результатів;

Умови вибірки;

Агрегуються функції;

Угрупування.

Складна вибірка і модифікація даних:

Підзапити;

Незалежні і залежні підзапити;

Перевірка на існування;

Перегляди;

Тимчасові таблиці;

З'єднання таблиць;

Декартовий твір;

Внутрішні з'єднання;

Зовнішні з'єднання;

Модифікація та видалення рядків через зв'язування;

Рішення задач на вибірку;

Оптимізація і цілісність;

Оптимізація;

Приклад запиту до таблиць з індексами і без них;

План запиту;

Як працюють індекси;

Прості і складені індекси;

Ціна індексації;

Коли індекси не працюють;

Рекомендації щодо розстановки індексів;

Цілісність;

Обмеження первинного ключа та ключа-кандидата;

Обмеження зовнішнього ключа.

Збережені процедури і транзакції:

Збережені процедури;

Призначення збережених процедур;

Синтаксис збережених процедур;

Керуючі конструкції;

Виклик збережених процедур;

Приклади використання збережених процедур;

Транзакції;

Що таке транзакції і для чого вони потрібні;

Вимоги до транзакцій ACID;

Рівні ізоляції.

Специфіка роботи з MySQL:

Управління доступом до бази даних;

information_schema - база метаданих сервера;

Команди огляду БД і таблиць;

Види движків таблиць: MyISAM, InnoDB, Memory.

Вартість

Кількість занять

12

Кількість академ. Годин

24

Ціна індивідуального курсу

10000

ціна групового курсу

5500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Інші схожі курси

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×