MySQL

Курси MySQL призначені для програмістів бажаючих познайомитися з мистецтвом проектування баз даних в теорії і на практиці. Після цього курсу Ви зможете не просто самостійно проектувати і використовувати бази даних, але й робити це розумно й ефективно. У світі сучасного промислового програмування програміст, який не володіє SQL – це нонсенс (за винятком рідкісних випадків достатньо вузької спеціалізації). В курсі розглянуті питання теорії баз даних, мови SQL як засобу взаємодії з БД, прийомів правильного проектування БД і складання запитів. Практична частина курсу заснована на сервері MySQL, що робить курс особливо цінним для початківців веб-програмістів.

Програма навчання

Вступ, реляційні бази даних:

Що таке база даних;

Що таке реляційна база даних;

Таблиці;

Приклади найпростіших БД;

Мова SQL як засіб роботи з реляційною БД;

Приклади коду на мові SQL (створення, створювати, видаляти, вибирати, оновлювати, вставляти, видаляти);

Стандарт ANSI-SQL;

Короткий огляд основних діалектів SQL (MSSQL, Oracle, MySQL, SQLite).

Знайомство з MySQL:

Роль MySQL в розробці Web-Проектів;

Денвер як найпростіше рішення;

Клієнтські програми для роботи з MySQL (PhpMyAdmin, HeidiSQL, MySQL)

Користувачі і права.

Основні принципи проектування таблиць:

Одна таблиця - одна сутність;

Ключ кандидат;

Первинний ключ;

Зовнішній ключ;

Типи зв'язків;

Зв'язок «Один-до-багатьох";

Зв'язок «Один-до-одного";

Зв'язок «Багато-до-багатьох";

Нормальні форми;

ER-діаграми.

Введення в SQL:

Як працює SQL;

Структура SQL;

Управління структурою даних на SQL (DDL);

Робота з базами даних;

Робота з таблицями;

Кодування та алгоритми порівняння;

Типи даних SQL;

Основні типи даних;

Вибір типів даних полів таблиць;

Особливе значення NULL;

Управління даними на SQL (DML);

Вставка;

Видалення;

Оновлення;

Вибірка даних;

Оператор Select;

Вибір полів;

Операції над полями;

Аліаси;

Видалення дублікатів;

Сортування;

Об'єднання;

Обмеження результатів;

Умови вибірки;

Агрегуються функції;

Угрупування.

Складна вибірка і модифікація даних:

Підзапити;

Незалежні і залежні підзапити;

Перевірка на існування;

Перегляди;

Тимчасові таблиці;

З'єднання таблиць;

Декартовий твір;

Внутрішні з'єднання;

Зовнішні з'єднання;

Модифікація та видалення рядків через зв'язування;

Рішення задач на вибірку;

Оптимізація і цілісність;

Оптимізація;

Приклад запиту до таблиць з індексами і без них;

План запиту;

Як працюють індекси;

Прості і складені індекси;

Ціна індексації;

Коли індекси не працюють;

Рекомендації щодо розстановки індексів;

Цілісність;

Обмеження первинного ключа та ключа-кандидата;

Обмеження зовнішнього ключа.

Збережені процедури і транзакції:

Збережені процедури;

Призначення збережених процедур;

Синтаксис збережених процедур;

Керуючі конструкції;

Виклик збережених процедур;

Приклади використання збережених процедур;

Транзакції;

Що таке транзакції і для чого вони потрібні;

Вимоги до транзакцій ACID;

Рівні ізоляції.

Специфіка роботи з MySQL:

Управління доступом до бази даних;

information_schema - база метаданих сервера;

Команди огляду БД і таблиць;

Види движків таблиць: MyISAM, InnoDB, Memory.

Вартість

Кількість занять

12

Кількість академ. Годин

24

Ціна індивідуального курсу

10000

ціна групового курсу

5500

Онлайн запис


[hidden hidden-309 "post_title"]

Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 


[hidden hidden-493 id:hid3]
[hidden hidden-309 "post_title"]

×
Лист директору

 
×