Microsoft Project 2016

Мета курсу Управління проектами в MS Project 2016 – познайомити учасників з моделями та методами постановки цілей і базовими набором методологій, методів та інструментів проектного управління, які застосовуються для управління проектами. Також під час навчання будуть сформовані навики запуску, управління та контролю за проектами засобами програми Microsoft Project 2016.

Програма призначена для менеджерів всіх рівнів, адміністраторів та керівників усіх рівнів, власників та директорів компаній, яких цікавить управління проектами.

Програма навчання

Ділова гра Прожектор

- Анотація

 • Гра в простій та зручній формі дозволяє познайомитися з основами проектного менеджменту

- Опис гри

 • Ділова гра імітує проект з будівництва об’єкта у відповідності з вимогами замовника, роль якого виконує ведучий
  • Декомпозиція завдань по проекту
  • Планування та управління тривалістю проекту
  • Управління комунікаціями
  • Визначення та мінімізація ризиків
  • Управління людськими ресурсами

- Кількість учасників

 • Мінімум 2 команди
 • В команді 6 учасників

- Сценарій

 • Учасники діляться на проектні команди. Кожна команда має структуру на чолі з керівником проекту. Під час гри може здійснюватися ротація складу команди (зміна функція та управлінської структури). Таким чином, всі учасники можуть отримати різний ігровий досвід
 • Основні ролі учасників
  • Замовник
   • Ведучий
  • Менеджер проекту
   • Керівник команди
  • Спеціаліст
   • Учасник команди
  • Зовнішнє оточення
   • Помічники, котрі виконують роль постачальників матеріалів та інших контрагентів проекту
  • Експертна рада
   • Помічники, котрі здійснюють аудит проектів по мірі їх реалізації

- Завдання

 • Кожна команда повинна побудувати або окермий об’єкт/споруду, або частину загального об’єкту

Вступ до управління проектами

- Що таке управління проектами

- Концепція управління проектами

- Лідер проекту

- Створення та розвиток команди

- Управління проектами

- Основні поняття планування

Основи управління проектами

- Загальні принципи управління проектами

- Проект та цикли роботи над ним

 • Що таке проект
 • Життєві цикли проекту

- Основи мережевого планування

 • Структурне планування
 • Календарне планування

- Принципи управління проектами

- Деталізоване планування проекту

- Процеси пришвидшення стадій виконання та закриття

- Планування на вищому організаційному рівні

- Засоби автоматизації управління проектами

- Підсумок

- Тести

Методи управління проектами в MS Project 2016

- Визначення задач та цілей проекту

 • Цілі проекту
 • Припущення
 • Обмеження
 • Управління областю охоплення проекту
 • Визначення завдань проекту

- Визначення параметрів задач

 • Типи завдань в MS Project 2016
 • Залежності
 • Обмеження для завдань
 • Призначення

- Ресурсне та бюджетне планування

 • Ресурсне планування
 • Бюджетне планування

- Оперативне планування

 • Обмін даними та звітність
 • Управління трудозатратами
 • Управління затратами

- Підсумок

- Тести

Обмеження інтерфейсу користувача MS Project 2016

- Основні елементи інтерфейсу користувача

- Подання Project 2016

- Поля даних в Project 2016

- Друк звітів та подання

- Управління файлами

- Довідкова система Project 2016

- Підсумок

- Тести

Створення нового проекту та його завдань

- Налаштування параметрів пошуку

- Визначення завдань та структури проекту

- Визначення календаря

- Властивості проекту та їх налаштування

- Підсумок

- Тести

Створення мережевого графіка

- Планування завдань та визначення їх характеристик

- Налаштування та зміна зв’язків

- Визначення обмежень для завдань

- Введення та опис завдань різних типів

- Введення завдань в інших поданнях

- Підсумок

- Тести

Планування ресурсів та витрат

- Опис ресурсів в Project 2016

- Введення інформації про витрати

- Присвоєння ресурсів завданням

- Усунення перевантаження ресурсів

- Підсумок

- Тести

Аналіз та оптимізація проекту

- Оцінка вартості проекту

- Оцінка ризику та виявлення критичного шляху

- Оптимізація проекту

- Збереження базового плану проекту

- Підсумок

- Тести

Введення фактичних даних та аналіз відхилень

- Підготовка проекту до відслідковування

- Введення фактичних даних

- Виявлення відхилень від базового плану

- Створення зведених звітів

- Підсумок

- Тести

Контроль трудозатрат та управління термінами

- Контроль обсягу виконаних робіт

- Засоби аналізу витрат

- Ліквідація відхилень від графіку та скорочення витрат

- Завершення виконання проекту

- Підсумок

- Тести

Розподіл ресурсів між кількома проектами

- Одночасна робота з кількома проектами

- Зв’язування завдань різних проектів

- Пул ресурсів та їх розподіл між проектами

- Підсумок

- Тести

Використання стандартних звітів та подання для оцінки та аналізу даних

- Використання подання

- Використання таблиць

- Використання фільтрів

- Використання груп

- Використання звітів

- Підсумок

- Тести

Налаштування звівтів та подання

- Налаштування діаграм та графіків

- Налаштування таблиць, груп та фільтрів

- Налаштування подання

- Налаштування звітів

- Підсумок

- Тести

Імпорт та експорт даних

- Обмін інформацією з іншими застосунками

- Експорт даних з MS Project 2013

- Імпорт даних з різних застосунків

- Копіювання та вставка об’єктів

- Підсумок

- Тести

Засоби автоматичної роботи

- Створення та використання шаблонів

- Застосування інструменту Організатор

- Налаштування полів

- Макроси та VBA-програми

- Підсумок

- Тести

Підсумковий іспит

- Теорія

- Практика

Ділова гра Чілі

- Анотація

 • Краще розуміння загальної картини проекту, створення командного духу в проекті та кращого розуміння ситуації в мінливому середовищі проекту

- Опис гри

 • Під час гри команди управляють проектом, в якому виникають різноманітні труднощі на різних етапах. Необхідно приймати рішення з використання обмедених ресурсів, щоб знайти оптимальний шлях для досягнення мети проекту. Кожна команда оцінюється за низкою факторів. Зокрема, команди змагаються між собою

- Кількість учасників

 • Мінімум 2 команди
 • В команді 4 учасника

- Сценарій

 • Завершено IT-проект в компанії Acme
 • Згодом стає зрозуміло, що проект не досягнув поставлених цілей
 • Тільки половина бізнес цілі виконана

- Завдання

 • Провести аудит проекту, організувати роботу проекту та команди таким чином, щоб досягнути цілі проекту

Вартість

Кількість занять

12

Кількість академ. Годин

24

Ціна індивідуального курсу

15000

ціна групового курсу

5500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Інші схожі курси

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×