Java

На даний момент мова Java у Львові займає провідну роль у створенні серверних, міжплатформних і мобільних додатків, вона є основною мовою програмування на платформі Android. Найбільшими перевагами мови Java є її повна незалежність від операційної системи та обладнання, а так само концепція «Напиши один раз – запускай де завгодно». Мова Java дуже проста, компактна і лаконічна, що знижує «рівень входження в мову» і дозволяє програмісту мінімізувати витрату часу на помилки неправильного використання мовних конструкцій, пов’язаних з їх нелогічністю і дублюванням. Дані курси програмування Java призначені для того, щоб познайомити слухача з базовими концепціями та технологіями програмування на мові Java, володіючи якими освоїти конкретну бібліотеку, або платформу програмування на Java справа техніки і практики. Запрошуємо на курси Java в Logos IT Academy. Пройшовши курси java ви отримаєте досвід роботи над реальним проектом для подальшого працевлаштування. Якщо ви вже знайомі з Java на базовому рівні рекомендуємо розширити свої знання в програмуванні на курсі Java Advanced (професійний рівень), пробне заняття безкоштовне!

970-x-250 copy copy

Програма навчання

Вступ.
Історія створення мови Java.
Можливості мови Java.
Базові поняття і визначення.
JVM, компілятор, типи змінних, метод main.
Математичні, логічні, бінарні оператори, if– else, switch.
Масиви, матриціцикли for, while, do while. Методи.
Поняття класу і об’єкту. Поля та методи класу. Створення першого класу. Конструктори.
Модифікатори доступу, гетери та сетер, інкапсуляція, метод toString().
Композиція, агрегація.
Наслідування. КласObject та його методи.
Абстрактні класи та інтерфейси.
Override, overload. Поліморфізм.
Enums.
Collections. Види колекцій, ієрархія класів. List, ArrayList, LinkedList.
Методи equals, hashCode. Інтерфейс Set, HashSet, LinkedHashSet.
Інтерфейси Comparable, Comparator. TreeSet.
Інтерфейс Map та його реалізації TreeMap, LinkedHashMap, HashMap.
Внутрішні класи. Зв'язок зовнішнього класу з внутрішнім, і навпаки.
Локальні та анонімні класи. Приклади використання.
Exceptions. Ієрархія виняткових ситуації.
Запис та читання з файлів. Об’єкт File.
Серіалізація. Transient.
Блоки try -catch– finally, декларація throws. Свої Exceptions.
Параметризовані класи. Generics.
Generics. Наслідування, super.
Багатопоточність, створення потоків Threads, Runnable.
Паралельне виконання програм, кооперація потоків.
Concurrency. ExecutorService. Заплановане виконання потоків.

Вартість

Кількість занять

24

Кількість академ. Годин

48

Ціна індивідуального курсу

20000

ціна групового курсу

6500

Онлайн запис


Відео

Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається сертифікат.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×