1С Бухгалтерія 7.7

1С: Бухгалтерія 7.7 – поступово гаснуча конфігурація сімейства бухгалтерських програм 1С. Незважаючи на факт старіння, багато підприємств досі користуються даною версією, так як вона стабільна і вже давно налагоджена.

Курси 1С призначені для бухгалтерів, головних бухгалтерів, фінансистів та інших фахівців фінансової сфери, у роботі яких необхідні повноцінні знання програми автоматизації бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія 7.7″. Курси навчання 1С 7.7 (програма 1с навчання) побудовані на практичному наскрізному прикладі, який допомагає наочно зрозуміти структуру роботи програми та досконало використовувати її в своїй практичній роботі.

Увага! Для ефективного процесу навчання слухач повинен мати базові навики роботи з ПК та базовий рівень знання бухгалтерського обліку.

Програма навчання

Заповнення довідників:

- Внесення реквізитів підприємства;

- Внесення банківських реквізитів;

- Внесення працівників підприємства.

Розрахунки з покупцями і постачальниками (дебіторська та кредиторська заборгованість):

- Заповнення довідників: реквізити покупців, постачальників, внесення найменувань ТМЦ, послуг, робіт;

- Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, формування реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік грошових коштів в касі:

- Робота з документами: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга;

- Формування оборотно-сальдового відомості по рахунках.

Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку:

- Робота з документами: платіжне доручення, банківська виписка;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік запасів:

- Заповнення довідників: реквізити покупців, постачальників, внесення найменувань ТМЦ, послуг, робіт.

Облік основних засобів:

- Заповнення довідників: внесення карток на основні засоби;

- Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, Акт введення в експлуатацію основних засобів, відомість нарахування зносу;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік інших необоротних матеріальних активів:

- Заповнення довідників: внесення карток на інші необоротні матеріальні активи;

- Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, Акт введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних активів, відомість нарахування зносу;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік нематеріальних активів:

- Заповнення довідників: внесення карток на нематеріальні активи;

- Робота з документами: рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, Акт введення в експлуатацію нематеріальних активів, відомість нарахування зносу;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік розрахунків з підзвітними особами:

- Робота з документами: Авансовий звіт, посвідчення на відрядження;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік формування і змін статутного капіталу:

- Внесення засновників підприємства;

- Формування документів по статутному капіталу в програмі 1С;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Облік заробітної плати:

- Розрахунок заробітної плати за звітний місяць: заповнення Розрахунково-платіжної відомості, Звіту відрахувань по фондах;

- Здійснення виплати заробітної плати: заповнення відомості на виплату грошей;

- Перерахування податків і зборів по фондах;

- Формування оборотно-сальдової відомості по рахунках.

Фінансовий результат:

- Формування фінансового результату за звітний період;

- Формування оборотно-сальдової відомості за звітний період.

Вартість

Кількість занять

12

Кількість академ. Годин

24

Ціна індивідуального курсу

6000

ціна групового курсу

3500

Онлайн запис


Деталі курсу

Тривалість одного заняття 90 хв. (2 академічні години)

Можливе написання індивідуальної програми під Вас!

По закінченню курсу видається свідоцтво.

Викладачі

Записатися

 


×
Записатися

 ×
Лист директору

 
×